Dinsdag 14 juni 2022 staat de volgende vergadering gepland, aanvang 20.00 uur.

Naast de notulen van 10 mei 2022 zullen ook een aantal ingekomen stukken vanuit buurgemeenten en vanuit de Koepelorganisatie aan de orde komen. Verder zal de inhoud van het Coalitie akkoord Zoetermeer 2022 – 2026 ‘Samen doen wat nodig is’ besproken worden en zal er nog een terugkoppeling worden gegeven van een aantal netwerkbijeenkomsten, waaronder een gesprek met de Cliëntenraad van het Lange Land Ziekenhuis. Welkom!