Vergadering juni

 

20.00 uur
Opening
Welkom, huishoudelijke mededelingen

20.10 uur
Notulen
Concept verslag vergadering d.d. 9 mei 2023

20.20 uur
Uitgaande stukken | adviezen

  1. Advies ASD over Onderwijsachterstandbeleid
  2. Advies ASD over Regionale Inkoop WMO
  3. Ongevraagd advies behoud acute verloskunde LLZ Zoetermeer – i.s.m. H10
  4. Advies aanvraag Brede SPUK

20.30 uur
Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg met wethouder Velzen
i.a.v. Annelie van Manen (Wet Energietoeslag, Zoetermeerpas en Geldpunt) en Jolanda Edwards (Collectieve Ziektekostenverzekering Zoetermeer – Gemeentepolis)

21.15 uur
Vooruitblik
Bespreking onderwerpen die

21.30 uur 

Reflectie

Aandacht voor hetgeen is bereikt het afgelopen jaar.

Rondvraag

2023-06-13T11:10:50+02:00
Ga naar de bovenkant