Vergadering januari

Agenda

9 januari 2024
20:00 - 22:00

1. Opening
Welkom en huishoudelijke mededelingen

2. Notulen
Concept verslag vorige vergadering d.d. 12 december 2023

3. Ingekomen en Uitgaande stukken

4. Concept advies inzake adviesaanvraag Lokaal Preventief Gezondheidsbeleid 2024 – 2027      

5. Jaarverslag 2023                                                                                                                                     

6. Rondvraag en sluiting