Vergadering april

Agenda

9 april 2024
20:00 - 22:00

1. Opening
Welkom en huishoudelijke mededelingen

2. Notulen
Concept verslag vorige vergadering d.d. 12 maart 2024

3. Ingekomen en Uitgaande stukken

4. Kennismaken met de nieuwe voorzitter

5. Terugkoppeling van een groot aantal bijeenkomsten en overleggen                             

6. Rondvraag en sluiting