Vergadering december

Agenda

12 december 2023
20:00 - 22:00

20.00 uur
Opening
Welkom en huishoudelijke mededelingen

20.10 uur
Notulen vorige vergadering
Concept verslag vergadering d.d. 14 november 2023

20.30 uur
Uitgaande en inkomende stukken 

21.00 uur
Adviesaanvraag Lokaal Preventief Gezondheidsbeleid 2024 – 2027
Inhoudelijke bespreking van alle stukken

21.30 uur
Voorbereiding Bestuurlijk Overleg met wethouder(s) op 15 december 2023

Rondvraag