Vergadering februari

Agenda

13 februari 2024
20:00 - 22:00

1. Opening
Welkom en huishoudelijke mededelingen

2. Notulen
Concept verslag vorige vergadering d.d. 9 januari 2024

3. Ingekomen en Uitgaande stukken

4. Motie WMO voorzieningen voor mensen met progressieve ziekten    

5. Jaarverslag 2023  (concept)                                                                                                                                 

6. Rondvraag en sluiting