Vergadering februari

Agenda

14 februari 2023
20:00 - 22:00

20.00 uur
Opening
Welkom, huishoudelijke mededelingen

20.05 uur
Notulen
Concept verslag vergadering d.d. 10 januari 2023

20.10 uur
Ingekomen stukken

  • 3.1 Ledenbrief versterking gemeentelijke dienstverlening
  • 3.2 Prioriteitenlijst Gemeente en ASD
  • 3.3. Voorstel Jaarverslag ASD 2022
  • 3.4 Concept Notulen TR d.d. 14.11.22
  • 3.5 Uitnodiging bijeenkomst kansen en inclusie MKB en VNG
  • 3.6 Bevindingenlijst schouw- dorpsstraat juli 2022
  • 3.7 Verslag informatiebijeenkomst Doornenplantsoen 09.11.22
  • 3.8 Advies Armoedebeleid (concept JB en HdV)

20.15 uur
Evaluatierapport toegang 22 graden
Toelichting en daarna bespreking Evaluatierapport toegang 22 graden, met Bianca Korevaar

20.45 uur
Programmaplan Sociale Innovatie
Toelichting en daarna bespreking programmaplan Sociale Innovatie Zoetermeer met Joost Braun, en in aanwezigheid van Wethouder ter Laak

Rondvraag
Voortgang nieuwe website en afstemmingsoverleg t.b.v. presentatie “Gezond leven makkelijker maken” op 24 maart (inventarisatie)