Vergadering januari

Agenda

10 januari 2023
20:00 - 22:00

20.00 uur
Opening
Welkom, huishoudelijke mededelingen

20.10 uur
Notulen
Concept verslag vergadering d.d. 13 december 2022

20.15 uur
Ingekomen stukken
3.1 Presentatie Inzet
3.2 Nieuwsbrief ASD t.b.v. ambtenaren
3.3. Checklist Nederlands Zorginstituut
3.4 Verslag voorzittersoverleg H10

20.30 uur
Nationale Ombudsman
De heer Prins zal namens de Nationale Ombudsman een toelichting geven op de informatie die beschikbaar is over de Gemeente Zoetermeer

Rondvraag
Punten Jaarverslag 2022