Vergadering juni

Agenda

11 juni 2024
20:00 - 22:00

1.Opening
Welkom en mededelingen

2. Notulen
Concept verslag vorige vergadering d.d. 14 mei 2024

3. Ingekomen stukken, waaronder een notitie over een Jongeren Adviesraad

4. Bespreking concept advies inzake Adviesaanvraag positieve gezondheid en het huishouden

5. Toekomst ASD a.d.h.v. een notitie

6. Afscheid vier leden                      

7. Rondvraag en sluiting