Vergadering maart

Agenda

12 maart 2024
20:00 - 22:00

1. Opening
Welkom en huishoudelijke mededelingen

2. Notulen
Concept verslag vorige vergadering d.d. 13 februari 2024

3. Ingekomen en Uitgaande stukken

4. Kennismaken met nieuwe hoofd afdeling Sociaal Domein

5. Kennismaken met directeur Binnenbaan en update Binnenbaan                                                                      

6. Rondvraag en sluiting