Vergadering maart

Agenda

14 maart 2023
20:00 - 22:00

20.00 uur
Welkom
huishoudelijke mededelingen

20.05 uur
Notulen

20.10 uur
Ingekomen stukken

  1. Agenda TR d.d. 13 februari 2023
    1. actielijst TR
  2. Conceptverslag TR d.d. 16 januari 2023
  3. MKB toegankelijke routes
  4. Bevindingenlijst schouw Buytenwegh + foto’s
  5. Idem zonder afbeeldingen
  6. Verslag BOAZ d.d. 20 februari 2023

20.30 uur
Samen naar een Gezond Zoetermeer 2025
Toelichting PP presentatie en daarna bespreking met Janneke Reeuwijk en Danielle van Eerden

21.30 uur
Jaarverslag ASD 2022

Rondvraag