Vergadering maart

Agenda

14 maart 2023
20:00 - 22:00

AGENDA

 1. 20.00 uur Welkom, huishoudelijke mededelingen
 2. 20.05 uur Notulen
 3. 20.10 uur Ingekomen stukken \3.1 Agenda TR d.d. 13 februari 2023
  3.1.1 actielijst TR
  3.3 Conceptverslag TR d.d. 16 januari 2023
  3.4 MKB toegankelijke routes
  3.5 Bevindingenlijst schouw Buytenwegh + foto’s
  3.6 Idem zonder afbeeldingen
  3.7 Verslag BOAZ d.d. 20 februari 2023
 4. 20.30 uur Samen naar een Gezond Zoetermeer 2025: Toelichting PP presentatie en daarna bespreking met Janneke Reeuwijk en Danielle van Eerden
 5. 21.30 uur Jaarverslag ASD 2022
 6. Rondvraag