Vergadering mei

Agenda

9 mei 2023
20:00 - 22:00

20.00 uur
Opening
Welkom, huishoudelijke mededelingen

20.05 uur
Notulen
Concept verslag vergadering d.d. 11 april 2023

20.10 uur
Ingekomen stukken

  1. PowerPoint presentatie Zoetermeer 2025
  2. Bestedingsplan POK Pijnacker Nootdorp – via Koepel
  3. Advies Pijnacker Nootdorp inzake POK – via Koepel

20.30 uur
Adviesaanvraag Inkoop van de Wmo maatwerkvoorzieningen voor begeleiding en dagbesteding
Bespreking en besluitvorming

21.00 uur
Adviesaanvraag brede SPUK
Bespreking adviesaanvraag en concept plan t.b.v. advies

21.30 uur 

Adviesaanvraag Onderwijsvoorrang beleid   

Bespreking Adviesaanvraag en concept plan Onderwijsvoorrang beleid 2023 – 2026

Rondvraag