Vergadering mei

Agenda

14 mei 2024
20:00 - 22:00

1.Opening
Welkom en huishoudelijke mededelingen

2. Notulen
Concept verslag vorige vergadering d.d. 9 april 2024

3. Update onderzoek besteedbaar inkomen en de Zoetermeerpas

4. Adviesaanvraag “Visie positieve gezondheid in het huishouden”                         

5. Rondvraag en sluiting