Vergadering november

Agenda

14 november 2023
20:00 - 22:00

20.00 uur
Opening
Welkom en huishoudelijke mededelingen

20.10 uur
Notulen
Concept verslag vergadering d.d. 9 oktober 2023

20.20 uur
Uitgaande en inkomende stukken | inclusief adviezen

  1. Verslag themabijeenkomst schuldenproblematiek jongeren georganiseerd door Gemeente Lansingerland
  2. Presentatie NIBUD
  3. Presentatie Money Ways
  4. Ongevraagd advies ASD signalering Armoede
  5. Reactie inzake vertrek voorzitter ASD

20.30 uur
Kennismaking met de heer Houterman
Kennismaking en van gedachten wisselen over de onderwerpen bestaanszekerheid en armoedebeleid

21.00 uur
Nieuwe Re-integratieverordening
Bespreking stand van zaken a.d.h.v. de eerder ontvangen stukken, onder meer de “Was-Wordt” lijst

21.30 uur 

Terugkoppeling

Terugblik bestuurlijk overleg (BO) met wethouders op 13 oktober 2023 en terugkoppeling bijeenkomst BOAZ op maandag 16 oktober 2023

Rondvraag