Vergadering oktober

Agenda

9 oktober 2023
20:00 - 22:00

20.00 uur
Opening
Welkom, huishoudelijke mededelingen

20.10 uur
Notulen
Concept verslag vergadering d.d. 12 september 2023

20.20 uur
Uitgaande stukken en Ingekomen stukken

  1. Uitnodiging Gemeenteraad voor kennismaking met ASD op 9 oktober 2023
  2. Verslag voorzittersoverleg H10 d.d. 20 september 2023

20.30 uur
Terugblik kennismaking met Gemeenteraad en vooruitblik bestuurlijk overleg 

20.50 uur
Nieuwe Re-integratieverordening, mede a.d.h.v. Memo                                                                            

Rondvraag en Sluiting