Vergadering september

Agenda

12 september 2023
20:00 - 22:00

20.00 uur
Opening
Welkom, huishoudelijke mededelingen

20.10 uur
Notulen
Concept verslag vergadering d.d. 13 juni 2023

20.20 uur
Uitgaande stukken | adviezen

  1. Advies ASD over Onderwijsachterstandbeleid + Reactie B&W
  2. Advies ASD over Regionale Inkoop WMO + Reactie B&W
  3. Ongevraagd advies behoud acute verloskunde LLZ Zoetermeer + Reactie B&W
  4. Advies aanvraag Brede SPUK +Reactie B&W

20.30 uur
Project Positieve Gezondheid en het huishouden voor de WMO
Toelichting a.d.h.v. een powerpoint presentatie

21.00 uur
Zoetermeer 2040
Toelichting op dit onderwerp a.d.h.v. een powerpoint presentatie

21.30 uur 

Nieuw Re-integratie verordening

De aanpassingen zijn van technische aard en wettelijk verplicht

Rondvraag en Sluiting