Het College van B&W heeft de ASD bij brief van 16 januari 2024 om een advies gevraagd. Op 24 januari 2024 heeft de ASD een advies uitgebracht aan het College over de nota lokaal preventief gezondheidsbeleid.

Onderstaand de adviesaanvraag en het advies.

Adviesaanvraag B&W inzake Gezondheidsbeleid

Advies ASD preventief Lokaal Gezondheidsbeleid Zoetermeer

In afwijking van de standaardprocedure waarbij publicatie van een ASD advies gelijktijdig met de reactie hierop van het College plaatsvindt, heeft het College in haar adviesaanvraag gevraagd aan de ASD om direct te publiceren. Dit vanwege de te verwachten doorlooptijd. Gezien de landelijke ontwikkelingen met o.a. de visie op de eerstelijns gezondheidszorg (https://vng.nl/nieuws/visie-eerstelijnszorg-2030-vastgesteld)  en de lokale ontwikkelingen in Zoetermeer in het project Zoetermeer 2025, ziet de ASD ook de urgentie. Urgentie vooral om vanuit de gemeente snel met concrete maatregelen te komen om de processen met betrekking tot de toegeleiding naar de noodzakelijke zorg voor de inwoners van Zoetermeer te verbeteren.