Vergadering 12 januari 2021

Onderdeel 1: Adviesaanvraag onafhankelijke clientondersteuning

Advies is aangenomen, morgen via Hans naar college, Saar zorgt voor ondertekening en zend door.

Onderdeel 2: Afscheid Dani

Saar gaat achter aanvullend lid aan via Headhunter en verzorgd bloemen voor Dani

Onderdeel 3: Samenwerkende ASD’s

Gaan roulerend deelnemen, Organiseert Saar

Onderdeel 4: Jaarverslag 2020

Werkbedrijf advies
Armoede advies
CORONA
Deel Saar
Website, Communicatie doorkijk
Constatering stakeholders voorliggend veld
Jos doet voorzet van zijn deel aan Saar.

Onderdeel 5: Jaarplan 2021

Jan uitnodigen in vergadering voor februari
Jocintha, Johan en Sander bieden aan mee te lezen

Onderdeel 6: Website plan

Annemieke en Nanni willen graag met Cathinca van Sprundel aan de communicatie gaan werken

Onderdeel 7: WMO sheets

Voortgang vragen na een half jaar, welke onvoorziene zaken spelen er op? Op de agenda voor na de zomervakantie

Onderdeel 8: Nieuwe secretaris Antoinette Roetgerink

Nanni en Jos spreken met Antoinette Roetgerink. Komt ook in de app groep en is dan vrij met iedereen kennis te gaan maken.

Onderdeel 8: Vacatievergoedingen

Iedereen informeert Saar over missende vergoedingen 2020

Nieuwsberichten