Nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer

Dinsdag 11 juni 2024 om 20.00 uur stond de laatste vergadering voor het zomerreces  gepland. Deze werd voorgezeten door onze nieuwe voorzitter Bart Luttik. Bart heeft jarenlange ervaring met Adviesraden Sociaal Domein. In de vergadering van 11 juni heeft Bart zijn ambities voor de ASD toegelicht (agendapunt 5) en onder het kopje “over ons” op deze website stelt Bart zich uitgebreid voor!

Nieuwsberichten