Vergadering 14 februari 2023

Opening en Welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD en de voorzitter van het BOAZ van harte welkom. Vervolgens overhandigt de voorzitter een prachtig boeket bloemen aan Mireille Bosman als dank voor haar inzet voor de ASD. Vandaag is de laatste vergadering van Mireille.

Notulen vorige vergadering
Het advies Armoedebeleid wordt met een kleine wijziging vastgesteld.
Na ondertekening door de voorzitter gaat dit advies naar het college van B&W.  De tekst van het advies zal t.z.t. terug te vinden zijn op deze website.
Men hoopt dat het Jaarverslag ASD 2022 kan worden vastgesteld in de vergadering op 14 maart 2023. Daarna zal dit ook gepubliceerd worden op deze website. 

Verbeterplan Jeugdhulp
Er wordt uitgebreid gesproken over het Verbeterplan Jeugdhulp. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hiervoor krijgen de gemeenten geld van het Rijk maar op deze budgetten wordt bezuinigd en de kosten voor jeugdzorg nemen steeds meer toe. De zorg kost steeds meer tijd omdat de hulpvragen ook steeds complexer worden. De dialoog over het verbeterplan duurt ook langer dan met in eerste instantie had gedacht. Maar uiteindelijk zullen B&W een beslissing moeten nemen hoe de Jeugdhulp moet worden veranderd zodat deze ook in de toekomst beschikbaar blijft.


Het programmaplan Sociale Innovatie

Dit programma plan bestaat uit zeven deelprojecten: basisbanen, verborgen schulden, onder de pannen, resultaat gedreven inzet voor Jeugd&Gezinnen, verborgen schulden, innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie, positieve gezondheid en het huishouden en preventie in de praktijk. Deze projecten voert de Gemeente uit samen met diverse partners en ondernemers in Zoetermeer. Belangrijk is dat het vertrouwen in de kracht van de samenleving toeneemt. 

Tot slot: de volgende vergadering staat gepland op 11 april 2023, vanaf 20.00 uur Stadsforum, zaal B&W. Welkom!

Nieuwsberichten