Adviezen Wmo beleid

De WMO is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Zoetermeer dus ook.
De wet is voor de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Zo regelt de WMO allerlei zaken om thuis te kunnen blijven wonen, zoals thuiszorg, of een aanpassing van een badkamer of toilet. Maar ook Vervoer op Maat of begeleiding bij wonen vallen onder de WMO.
Voor als je echt een steuntje in de rug nodig hebt.

De ASD wil ook graag weten hoe de inwoners van Zoetermeer de uitvoering van de WMO ervaren.
Alle verhalen die we verzamelen vormen de basis van onze adviezen.

De eerder uitgebrachte adviezen

31augustus 2021

Advies Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

31 augustus 2021|

Op 31 augustus 2021 publiceerden wij ons Advies ASD inzake Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Lees en download via deze link het advies “Advies ASD inzake Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang”. Hier vindt u de [...]

28januari 2021

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning

28 januari 2021|

Op verzoek van de gemeente hebben wij advies uitgebracht over de opdrachtomschrijving voor de aanbesteding onafhankelijke clientondersteuning (OCO). Specifiek is gevraagd om een advies over opdracht C met focus op gevolgen voor de inwoner. Dit [...]

12augustus 2019

Advies perspectiefnota

12 augustus 2019|

Op 12 augustus 2019 publiceerden wij ons Advies perspectiefnota. Lees en download via deze link het advies “Advies perspectiefnota”. Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 2 oktober 2019. Lees de reactie [...]

11april 2017

Advies Cliënten betrekken bij advisering

11 april 2017|

Op 11 april 2017 publiceerden wij ons Advies Cliënten betrekken bij advisering. Lees en download via deze link het advies “Advies Cliënten betrekken bij advisering”.

25oktober 2016

Advies PGB beleid Wmo en Jeugd

25 oktober 2016|

Op 25 oktober 2016 publiceerden wij ons Advies PGB beleid Wmo en Jeugd. Lees en download via deze link het advies “Advies PGB beleid Wmo en Jeugd”.