Advies Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Op 31 augustus 2021 publiceerden wij ons Advies ASD inzake Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Lees en download via deze link het advies “Advies ASD inzake Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang”.

Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 14 september 2021.
Lees de reactie van het college door de brief te downloaden.

Adviezen