Nieuws

Lees op deze pagina’s de verslagen van de vergaderingen, de nieuwtjes en de berichten vanuit de Adviesraad over het Sociaal Domein.

Wijkrestaurant de Leyens

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is dit voorjaar op bezoek geweest bij Wijkrestaurant de Leyens. En om de inwoners van Zoetermeer nog beter te leren kennen willen de leden van de ASD nog vaker de [...]

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 vindt u als document via deze link: Jaarverslag ASD Zoetermeer 2022

Vergadering 14 februari 2023

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD en de voorzitter van het BOAZ van harte welkom. Vervolgens overhandigt de voorzitter een prachtig boeket bloemen aan Mireille Bosman [...]

Vergadering 10 januari 2023

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD en de voorzitter van de Toegankelijkheid Raad van harte welkom. Notulen vorige vergadering De leden van de ASD hebben kennisgenomen [...]

Vergadering 13 december 2022

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom. Notulen vorige vergadering De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van [...]

Vergadering 8 november 2022

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom. Notulen vorige vergadering De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van [...]