Nieuws

Lees op deze pagina’s de verslagen van de vergaderingen, de nieuwtjes en de berichten vanuit de Adviesraad over het Sociaal Domein.

Vergadering 10 oktober 2023

Opening, welkom en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom. Een lid van de ASD zal op 16 oktober 2023 aanwezig zijn bij de vergadering van [...]

Vergadering 12 september 2023

Opening en Welkom Notulen vorige vergadering Het verslag van de vergadering op 13 juni 2023 wordt zonder relevante opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag merkt de ambtelijk secretaris op dat nog navraag [...]

Vergadering 13 juni 2023

Opening en Welkom Notulen vorige vergadering Verslag van 9 mei 2023 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. In en uitgaande stukken                              [...]

Een fijne zomer (vakantie) en tot ziens in september!

Beste lezers,   De eerstvolgende vergadering na het zomer reces is op dinsdag 12 september 2023, vanaf 20.00 uur Stadsforum Zoetermeer, Commissiezaal. De agenda voor deze vergadering volgt begin september.   Rest mij iedereen, mede [...]

Vergadering 9 mei 2023

Opening en Welkom De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom. Notulen vorige vergadering De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van [...]