Vergadering 12 december 2023

Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van de ASD van harte welkom. De vergadering is vandaag t.g.v. het komende afscheid van onze voorzitter en t.g.v. de feestdagen op een feestelijke locatie.

De agenda voor het bestuurlijk overleg op 15 december 2023 volgt morgen.

Notulen vorige vergadering
De leden van de ASD hebben kennisgenomen van de inhoud van het verslag van de vergadering op 14 november 2023. De notulen worden zonder relevante opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

Uitgaande en inkomende stukken

Agenda BOAZ: Ook tijdens de laatste vergadering van de BOAZ dit jaar, op maandag 18 december, zal een afvaardiging namens de ASD aanwezig zijn.
Adviesaanvraag: Verder is de ASD inzake Lokaal Preventief Gezondheidsbeleid 2024 – 2027 in afwachting van de officiële adviesaanvraag via het College van B&W. Er is al een conceptadvies opgesteld dat verspreid zal worden. De leden kunnen hierop reageren. Dit onderwerp zal ook tijdens de eerste bijeenkomst van de H10 op 11 januari besproken worden. Opmerkingen die hier gemaakt worden en ter zake doende zijn kunnen ook nog meegenomen worden in het definitieve advies van de ASD.

Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.

Nieuwsberichten