Advies | Werkbedrijf

Op 8 januari 2020 publiceerden wij ons gevraagde advies Werkbedrijf.

Het advies is een bundeling van drie separate adviesaanvragen aangaande:

– De voorgenomen liquidate van het Sociaal Werkbedrijf DSW en een vereveningsregeling
– Het Organisatie Inrichtingsplan (OIP) voor een nieuw op te richten Werkbedrijf
– Het OIP voor een nieuw op te richten team Inkomensondersteuning

Hier vindt u de reactie van het College, gegeven op 19 februari 2020.